logo
logo

MODEL BİLGİSpor FIFA SİMÜLASYON ORGANİZASYONU

MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyon Organizasyonu, içerisinde FIFA Kongesi, FIFA Konseyi ve FIFA Alt Kurullarını barındıran bir modelden oluşmaktadır.
Katılımcılar seçtikleri konseylerde temsil ettikleri ülkelerin ve kurumların çıkarları doğrultusunda 2 gün boyunca belirlenen konu başlıklarını tartışarak, çözüm önergesi çıkarmaya ve sorunları çözmeye çalışacaktır. Bu doğrultuda katılımcılar dünya sporunun sorunları ile ilgili hem farkındalık sahibi olacak hem de bu sorunların çözüm yollarını düşünecek ve kendi fikirlerini yaratacaktır.
Organizasyon sayesinde katılımcılar resmi bir ortam tecrübesi edinerek kendi özgüvenlerini ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulacaktır.

HEDEFİMİZ

Katılımcılara daha önce yaşamadıkları, eşsiz bir deneyim yaşatılarak spor yöneticiliği ve spor diplomasisinin ne olduğunu, nasıl işlediğini göstermek ve bu konuda fikir sahibi olmalarını sağlamak bu hedeflere paralel olarak toplumda yer alan yanlış spor yöneticiliği algısını kırmak.

FIFA KONGRESİ

* FIFA Kongresi: FIFA Kongresi FIFA’nın en üst yasama organıdır. Olağanüstü Kongre her yıl toplanır. MODEL BİLGİSpor organizasyonunda kongre bir “genel kurul” modeli olarak ele alınacak, açılış ve kapanış törenleri bu şekilde gerçekleştirilecektir.

KONSEYLER

* FIFA Konseyi: Dünya çapında futbolun organizasyonu ve gelişimi dahil olmak üzere, misyonu, stratejik yönü, politikaları, değerleri ve ilgili tüm konuları tanımlar. Üye 6 konfederasyon temsilcileri ve FIFA Başkanından oluşur.

FIFA KONSEYİ
1) Kulüpler Dünya Kupasının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi (Güncel konu ve haberler üzerine)
2) Futbolun Politika ve Siyasetten Arındırılması
3) Futbolun Dünya Üzerindeki Gelişimi İçin Stratejik Planlama Yapılması

FİNANS KURULU
1) Finansal Fair Play İhlallerine Karşı Alınabilecek Önlemler ve Düzenlemeler
2) Sponsorluk Gelir Modelinin Yeniden Düzenlenmesi
3) FIFA Finansal Kaynaklarının Altyapı ve Geliştirme Projeleri İçin Kullanılması


GELİŞTİRME KURULU
1) Futbolun Farklı Paydaşlarına Yönelik Olarak Geliştirilebilecek Projeler
2) Savaş ve Benzeri Nedenlerle Geri Kalmış Bölgeleri Geliştirmek İçin Futbol Projeleri
3) Oyuncu Gelişimi ve Yetiştirilmesi Konusunda Altyapı Düzenlemeleri


FIFA MÜSABAKALARI İÇİN ORGANİZASYON KURULU
1) 2018 Dünya Kupası İçin Alınabilecek Güvenlik Önlemleri
2) 2018 Dünya Kupası İçin Ulaşım ve Konaklama İmkanları
3) Dünya Kupasına Katılım Gösterecek Taraftarlar İçin Düzenlenebilecek Etkinlikler ve "Fanzone"


OYUNCU STATÜSÜ KURULU
1) Bosman Kurallarının Düzenlenmesi ve Çağın Şartlarına Göre Revize Edilmesi
2) Bonservisi Fonlarda ve Kulüplerde Dağınık Olan Oyuncular Hakkında Yapılabilecek Düzenlemeler


HAKEM KURULU
1) Video Hakem(VAR) Sisteminin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi
2) Hakem Eğitimi ve Geliştirme Yollarının Düzenlenmesi


SAĞLIK KURULU
1) Oyun Zemini ve Tesisler ile İlgili Düzenlemeler
2) Maç ve Turnuva Takvimleri Düzenlemeleri

 

**3 Ana konu başlığı olan kurullarda delegelerin oylamasına sunulacak 2 ana konu başlığı seçilecektir.

KİMLER KATILABİLİR?

Lise düzeyinde eğitim görmekte olan tüm öğrenciler katılım gösterebilir.

MODEL BİLGİSpor FIFA SİMÜLASYON ORGANİZASYONU KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Etkinlik süresince tüm katılımcılardan diplomatik üsluba uygun kıyafetler tercih etmeleri istenir.
MODEL BİLGİSpor FIFA SİMÜLASYON ORGANİZASYONU Kıyafet Yönetmeliği şu şekildedir;

Kadınlar için;
Diplomatik üsluba uygun bluz ve etek,
Tayyör/ Döpiyes,
Bluz, pantolon;

Erkekler için;
Gömlek, kravat ve takım elbise,
Takım elbiseye uygun ayakkabılar.

** Etkinliğin akışını bozacak, uygunsuz kıyafetlerle katılım gösteren delegeler ilk olarak uyarılacak, durumun tekrarlanması halinde Genel Kurul ve Kurullara alınmayacaktır.

PROGRAM AKIŞI

1. GÜN / 26 Mayıs 2018
08:15 - 09:00 Karşılama ve Kahvaltı
09:15 - 10:00 Açılış Töreni ve Genel Kurul
10:15 - 11:15 Kurulların Toplanması, Kuralların Hatırlatılması ve 1. Oturum
11:15 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 2. Oturum
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:45 3. Oturum
14:45 - 15:00 Kahve Molası
15:00 - 17:00 4. Oturum

2. GÜN / 27 Mayıs 2018
08:30 - 09:15 Karşılama ve Kahvaltı
09:15 - 10:30 1. Oturum
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 11:45 2. Oturum
11:45 - 12:00 Kahve Molası
12:00 - 13:30 3. Oturum
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 16:00 4. Oturum ve Bildiri Teslimi
16:00 - 16:15 Kahve Molası
16:30 - 17:15 Genel Kurul ve Bildirilerin Okunması
17:15 - 17:30 Kapanış Konuşmaları

MODEL BİLGİSpor ORGANİZASYON KOMİTESİ

Onat KARABIÇAK - Proje Direktörü
onat.karabicak@modelbilgispor.com

Kaan YILDIZ - Basın Ekibi Danışmanı
kaan.yildiz@modelbilgispor.com

Tiber Uzunoğlu - İletişim Ekibi Danışmanı
tiber.uzunoglu@modelbilgispor.com

Samet Yılmazer - Güvenlik Ekibi Danışmanı
samet.yilmazer@modelbilgispor.com

Valeri BAHAR - Proje Asistanı
valeri.bahar@modelbilgispor.com

Berke GÖNEÇ - Proje Asistanı
berke.gonec@modelbilgispor.com

Organizsyon İletişim: bilgi@modelbilgispor.com

BAŞVURU FORMU

MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyon Organizasyonu’nda katılımcı olarak yer almak istiyorsanız, katılım şartı olarak yukarıda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermeniz beklenmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.